Bær Me Over

 (Publiners) (Am2)
1. E veit at e sa e skull slapp av, ta fri
Men så vart de vel sånn som de avåtell bli
Farvel harmoni, hallo slaveri, med arbeid på overti

2. Å når e legg nede me tomt batteri,
så glir e fort over i dagdrømmeri.
Farvel slaveri, goddag apati, de e da e træng handa di

     (Refr.)
     Du kan bær me over, over dit du e
     Du kan bær me over, bær me over dit du e

3. Når alt så skjer bære flimra forbi
å hopa se opp som ei svart mørketi.
Når e skrik i mot live i vilt raseri, de e da e træng handa di

     (Refr.)

          (Bro)
          De e du som held fast i me når e slit,
          når strømmen tar tak, og går sterk og kvit,
          når live smake bitter vin, de e då e træng handa di

4. E veit at e sa e skull slapp av, ta fri.
Så vart de vel sån som de avåtell bli
E skrik i mot live i vilt raseri, då træng e handa di

Når live smake bitter vin

     (Refr. x 2)