Har En Drøm

 (Jørn Hoel) (D)
1. Har en drøm om å komme hjem –
dit ei fremtid ennå bor.
Har en drøm om å finne frem –
over ei mørklagt jord.
Snart stiger sol et sted i øst,
og i natt har ingen gitt deg svar.
Men det finnes ei fattig trøst:
Drømmen du alltid bar!

2. Har en drøm om å høre til
i en hverdag taus og grå.
Har en drøm om at alt æ vil
finne en vei å gå.
Snart stiger sol et sted i øst,
alt vil være som det engang var.
Men det finnes ei fattig trøst:
Drømmen du alltid bar!

     (Bridge)
     Et døgn går forbi
     Du lever på lånt og kostbar tid
     mens et hjerte står
     og dagan går og går...

3. Har en drøm om et anna land
og en lengsel øm og stor.
Har en drøm som er skrift i sand,
skreve med store ord.
Snart stiger sol et sted i øst,
og en verden venter kald og klar
Men det finnes ei fattig trøst:
Drømmen du alltid bar!

la la la la la la la la…

Snart stiger sol et sted i øst,
og i natt har ingen gitt deg svar.
Men det finnes ei fattig trøst:
Drømmen du alltid bar!