Vi Vandrar Saman

 (Svein Dag Hauge) (G3)
Så kvil deg no mi kjære
lat kroppen din få fred
eg ser augo dine smile
når du stille legg deg ned
Vi har vandra gjennom dagen
vi har saman gjeve han liv
og når alle lydar stilnar
slik som kviskringar i siv

Ooh, vi vandrar saman, eg følgjer der du går
ooh, gje meg handa, lat månader bli år

Så takk då for ditt ljose smil
og takk for dine ord
Lat all mi glede stige
slik som tonar frå eit kor
Og stille kjem no natta
og ditt ansikt fell til ro
så godt å vera saman
så godt å vera to

Ooh, vi vandrar saman, eg følgjer der du går
Ooh, gje meg handa, lat månader bli år